Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư

Từ năm 2022, trái phiếu “3 không” – không tài sản đảm bảo, không xếp hạng tín nhiệm, không bảo lãnh thanh toán có thể không được tồn tại trên thị trường.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phát hành riêng lẻ không cần thiết phải có xếp hạng tín nhiệm. Chính vì vậy, thời gian qua, trái phiếu “3 không” – không tài sản đảm bảo, không xếp hạng tín nhiệm, không bảo lãnh thanh toán – xuất hiện tràn lan trên thị trường, tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư. Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 11/2021, 94,5% lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành là trái phiếu riêng lẻ. Đáng lưu ý, có tới một nửa trái phiếu doanh nghiệp phát hành phát hành không có tài sản đảm bảo. Một nửa còn lại chủ yếu được đảm bảo bằng cổ phiếu của chính doanh nghiệp phát hành hoặc các dự án hình thành trong tương lai, vốn có tính biến động rất cao và giá trị khó định giá chính xác.