Cách Apple đón Tết Nguyên Đán với iPhone dòng mới nhất

Cách Apple đón Tết Nguyên Đán với iPhone dòng mới nhất

Không ai có thể phủ nhận rằng Apple thực tế là vua của ngành marketing. Chirag Kulkarni đã chia sẻ về hoạt động marketing của Apple như:

● Tập trung vào đề xuất giá trị duy nhất hơn là giá cả.

● Tạo ra trải nghiệm.

● Sử dụng ngôn ngữ của khách hàng và nói chuyện với họ.

● Tiếp cận cảm xúc của khán giả.

● Sử dụng hình ảnh trực quan.

Bạn đã xem một quảng cáo của Apple và cảm thấy bản thân mình có liên quan đến nó chưa? Tôi có, và đó là những quảng cáo về Tết Nguyên Đán. Là người châu Á, tôi thực sự hiểu những câu chuyện, truyền thống, tầm quan trọng của sự đoàn tụ trong dịp lễ này. Apple đã khiến tôi xúc động.

Làm nổi bật tính năng tốt nhất của iPhone cho các chiến dịch quảng cáo

 Cách Apple đón Tết Nguyên Đán với iPhone dòng mới nhất  - Ảnh 1.