Biến thể mới kéo dài thời gian bùng dịch Covid-19?

Biến thể mới kéo dài thời gian bùng dịch Covid-19?

Pfizer cũng dự báo đại dịch Covid-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu ở một số quốc gia ở mức kiểm soát được trong thời gian đó. Hãng dược Mỹ cho rằng đến năm 2024, dịch Covid-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu trên toàn cầu

Ông Dolsten nói rằng: “Khi nào và bằng cách nào kịch bản này xảy ra còn phụ thuộc vào mức độ thay đổi của đại dịch, vào mức độ hiệu quả của việc sử dụng vắc-xin cũng như các phương pháp điều trị và sự phân phối công bằng đến những nơi mà độ phủ vắc-xin còn thấp. Sự xuất hiện của các biến chủng mới cũng có thể tác động đến lộ trình đại dịch”.

Biến thể mới kéo dài thời gian bùng dịch Covid-19? - Ảnh 1.