Đầu tư Everland (EVG): Quý 3 lãi chưa đến 1 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ 2020

Đầu tư Everland (EVG): Quý 3 lãi chưa đến 1 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (mã CK: EVG) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần của EVG đạt gần 174 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ doanh thu bán nguyên liệu, hàng hóa. Do biên lãi gộp giảm từ 5% xuống còn 3% nên lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh 58%, còn hơn 5 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm tới 68% và 77% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí quản lý lại tăng mạnh 78%, lên gần 4 tỷ đồng. Kết quả, EVG chỉ lãi ròng 519 triệu đồng trong quý 3, sụt giảm gần 90% so với cùng kỳ.

Đầu tư Everland (EVG): Quý 3 lãi chưa đến 1 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.