Thu ngân sách tại Hà Nội đạt gần 242.000 tỷ đồng

Thu ngân sách tại Hà Nội đạt gần 242.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt gần 242.000 tỷ đồng, bằng 84,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 85.600 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.