Nợ xấu cuối tháng 6 của NamABank tăng sau soát xét

Nợ xấu cuối tháng 6 của NamABank tăng sau soát xét

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 sau soát xét. Đáng chú ý, sau kiểm toán, nợ xấu của ngân hàng tăng vọt so với báo cáo tự  lập trước đó.

Cụ thể, kiểm toán xác định, dư nợ cho vay khách hàng của NamABank cuối tháng 6/2020 là 77.005 tỷ đồng, tăng 2,54% so với mức 75.101 tỷ đồng trong báo cáo tự lập trước đó. Như  vậy, tăng trưởng dư nợ cho vay của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đạt 14%.

Nợ xấu nội bảng của ngân hàng cuối tháng 6 theo báo cáo kiểm toán là 2.259 tỷ đồng, cao gấp 1,8 lần so với mức 1.245 tỷ đồng trong báo cáo tự  lập.

Trong đó, kiểm toán xác định nhóm nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) của ngân hàng cuối tháng 6 là 1.534 tỷ đồng, cao gấp 5 lần so với báo cáo tự  lập. So với đầu năm, nợ nhóm 4 của NamABank tăng gần 3 lần.

Trong khi đó, nợ nhóm 3 và nợ nhóm 5 giảm sau kiểm toán, lần lượt giảm 10 tỷ và 202 tỷ đồng xuống còn 185 tỷ và 539 tỷ.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,66% lên mức 2,93% sau soát xét.

Báo cáo kiểm toán giữ nguyên kết quả kinh doanh của ngân hàng, ghi nhận lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 201 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng là 105.713 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm.