110.000 tỷ đồng tiền thuế được miễn, giảm, gia hạn trong năm 2020

110.000 tỷ đồng tiền thuế được miễn, giảm, gia hạn trong năm 2020

Ngày 24/11, Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đồng tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính Thuế và Hải quan năm 2020 khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, năm 2020 là một năm xảy ra nhiều biến động cho nền kinh tế khi dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Theo Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành đến hết nay là khoảng 99,3 nghìn tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2020 là khoảng 110 nghìn tỷ đồng (trong đó số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 80 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp cùng các bộ, ngành, cơ quan thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đến nay, đã hỗ trợ cho 12,79 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với số tiền là 12,69 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 nhưng các kết quả thu NSNN của cả giai đoạn vẫn cơ bản đạt mục tiêu đề ra, quy mô thu NSNN bình quân giai đoạn 5 năm 2016-2020 đạt khoảng 24,5% GDP, tỷ lệ thu từ thuế, phí khoảng 20,4% GDP.

110.000 tỷ đồng tiền thuế được miễn, giảm, gia hạn trong năm 2020 - Ảnh 1.