Economist: Cổ phiếu tăng trưởng ‘lên ngôi’, chiến lược đầu tư giá trị của Warren Buffett đã hết thời?

Economist: Cổ phiếu tăng trưởng ‘lên ngôi’, chiến lược đầu tư giá trị của Warren Buffett đã hết thời?

Trong hơn 1 thế kỷ, thành quả của các nhà đầu tư đã thăng hoa nhờ những khoản đầu tư giá trị, nói một cách khác là mua cổ phiếu của những công ty có mức giá rẻ dựa theo các yếu tố cơ bản của họ. Warren Buffett vốn nổi tiếng là một nhà đầu tư giá trị. Ông đã miêu tả về cách tiếp cận này một cách ngắn gọn: “Cho dù chúng ta đang nói về những đôi tất (socks) hay cổ phiếu (stocks), thì tôi vẫn muốn mua những đồ chất lượng khi mức giá được hạ xuống.”

Economist: Cổ phiếu tăng trưởng lên ngôi, chiến lược đầu tư giá trị của Warren Buffett đã hết thời? - Ảnh 1.