Nhóm quỹ Dragon Capital đăng ký bán hơn 46 triệu cổ phiếu ACB

Nhóm quỹ Dragon Capital đăng ký bán hơn 46 triệu cổ phiếu ACB

Cụ thể, FBIL muốn bán 32,9 triệu cổ phiếu ACB, dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 9/10 đến 6/11. Hiện FBIL sở hữu 86,4 triệu cổ phiếu ACB.

Trong khi đó, ARIL đang nắm giữ hơn 68 triệu cổ phiếu ACB và đăng ký bán hơn 13,7 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/10 đến 6/11.  

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của FBIL tại ngân hàng giảm từ 4% xuống 2,48%, còn ARIL giảm từ 3,15% xuống 2,51%.

Giá cổ phiếu ACB chốt phiên giao dịch ngày 6/10 ở mức 24.000 đồng/cp. Ước tính theo vùng giá này, FBIL có thể thu về khoảng 790 tỷ đồng, ARIL thu về 330 tỷ đồng.

Theo thông tin được ACB công bố, cả hai quỹ Asia Reach Investments Limited và First Burns Investments Limited đều là tổ chức liên quan trực tiếp tới ông Dominic Timothy Charles Scriven, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ACB.

Một tổ chức khác hiện đang là cổ đông lớn của ACB liên quan đến ông Dominic Scriven là Dragon Financial Holdings Limited. Quỹ này hiện đang nắm giữ hơn 110 triệu cổ phiếu ACB, tương đương tỷ lệ sở hữu là 6,92%.

Về ngân hàng ACB, sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo hình thức trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30%, hơn 498,8 triệu cổ phiếu ACB đã chính thức giao dịch từ ngày 5/10. Trong năm nay, ACB sẽ triển khai chuyển đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE). Đây cũng được coi là những thông tin giúp cổ phiếu ngân hàng này tăng khá mạnh trong những tháng trở lại đây. So với đầu tháng 8, giá cổ phiếu ACB đã tăng khoảng 35%.

6 tháng đầu năm 2020, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.819 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Cuối tháng 6, tổng tài sản của ACB đạt 396.760 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,6% đạt 283.755 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 7,3% đạt 330.551 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2020, nợ xấu của ACB là 1.918 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,54% lên 0,68%.