TQ sắp bắt kịp Mỹ trong 1 lĩnh vực: Washington gặp khó nếu tham vọng của ông Tập thành công?

TQ sắp bắt kịp Mỹ trong 1 lĩnh vực: Washington gặp khó nếu tham vọng của ông Tập thành công?

Lý do Mỹ dẫn trước Trung Quốc chủ yếu nằm ở lợi thế của Washington về các thiết bị bán dẫn tiên tiến.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc tiếp tục tập trung vào phát triển AI kết hợp với việc sở hữu dân số khổng lồ đã thu hẹp đáng kể khoảng cách này – Trung tâm RAND Corporation (Mỹ), hỗ trợ nghiên cứu và phân tích cho quân đội Mỹ, chỉ ra trong một báo cáo.

“Ngành công nghiệp chất bán dẫn phát triển là nền tảng cần thiết cho những nghiên cứu vững chắc và có giá trị về AI,” báo cáo viết, đồng thời bổ sung thêm rằng Trung Quốc cũng đang nhanh chóng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của mình với sự đầu tư lớn từ chính phủ.

TQ sắp bắt kịp Mỹ trong 1 lĩnh vực: Washington gặp khó nếu tham vọng của ông Tập thành công? - Ảnh 1.