Techcombank sắp nhận 600 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ TCBS

Techcombank sắp nhận 600 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ TCBS

Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ cổ tức lên tới 60,08% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.008 đồng. 

Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2021 hoặc quý 1/2022. 

TCBS có tổng cộng 10 cổ đông, với số cổ phần 112,425 triệu đơn vị. Như vậy, số tiền cổ tức mà công ty chứng khoán này sẽ chi trả là khoảng 675 tỷ đồng. 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là ngân hàng mẹ của TCBS sở hữu gần 89% cổ phần. Như vậy, Techcombank dự kiến nhận về khoảng 600 tỷ đồng cổ tức. 

TCBS chính là công ty chứng khoán có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Năm ngoái, TCBS lãi sau thuế 2.152 tỷ đồng. EPS 19.153 đồng/cổ phiếu. 

Phần lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2020 của TCBS ghi nhận 4.832 tỷ đồng. 

Năm nay, ngành chứng khoán nói chung có một năm thăng hoa. Sau 9 tháng, TCBS báo lãi sau thuế 2.277 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu ngành.