Nhà đầu tư tỷ phú: ‘Tôi thấy mình như một thằng đần, sợ rằng ai cũng đang giàu lên’

Nhà đầu tư tỷ phú: ‘Tôi thấy mình như một thằng đần, sợ rằng ai cũng đang giàu lên’

Đối với những người đầu tư vào cổ phiếu họ FLC nói riêng, những ngày qua quả là những ngày không thể quên và vô cùng đáng ngẫm về những rủi ro khi “đầu tư niềm tin” nhầm chỗ khi định làm giàu từ ngành tài chính. Có một thực tế là ngày càng nhiều người trẻ chấp nhận bước vào đời bằng cách dành không ít tâm huyết, tài sản, tâm trạng – rộng hơn là sức khỏe tinh thần của mình để lên – xuống cùng sắc xanh sắc đỏ của thị trường chứng khoán. Vì sao vậy?