TPHCM điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040

TPHCM điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040

Mở rộng đô thị

Ngày 12/3, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết, vừa gửi UBND TPHCM Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 để trình HĐND thành phố tại kỳ họp sắp tới.

Theo đó, đến năm 2040, dự kiến TPHCM có 13-14 triệu dân (tầm nhìn đến năm 2060 là 16 triệu dân). Cụ thể, khu vực nội thành cũ khoảng 4,5-5 triệu người, thành phố Thủ Đức 1,9 triệu người (tầm nhìn đến năm 2060 là 3 triệu người), khu nội thành phát triển 2,2-2,9 triệu người. Đến năm 2040, khu ngoại thành khoảng 4,2-5,6 triệu người (trong đó, dân số nông thôn khoảng 0,5 triệu người), riêng Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ khoảng 230.000 người.

Ngoài ra, quy mô đất đai xây dựng đô thị khoảng 100.000-110.000ha. Trong đó, khu nội thành cũ khoảng 14.000 ha, khu nội thành phát triển khoảng 35.000 ha (bao gồm thành phố Thủ Đức) và khu ngoại thành khoảng 50.000-60.000 ha.

Mục tiêu đến năm 2040, TPHCM sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối vùng giữa TPHCM và các địa phưong lân cận, cũng như kết nối giữa các khu vực khác nhau của thành phố một cách chiến lược, hiệu quả.

Trong đó, trọng tâm phát triển thành phố Thủ Đức theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao, trở thành thành phố kinh tế tri thức và trí tuệ nhân tạo, động lực tăng trưởng của TPHCM và khu vực.

Đồng thời phát triển không gian đô thị TPHCM thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Phát triển đô thị tích hợp với hệ thống giao thông công cộng, định hướng phát triển đô thị mật độ cao, kết hợp với nhiều chức năng khác nhau xung quanh các nhà ga giao thông công cộng sức chở lớn.

TPHCM điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040 - Ảnh 1.