MSB ký kết hợp tác toàn diện với Bảo hiểm Bảo Minh

MSB ký kết hợp tác toàn diện với Bảo hiểm Bảo Minh

Theo đó, MSB sẽ là đơn vị tư vấn, giới thiệu và cung cấp cho Bảo Minh những giải pháp tài chính đồng bộ, tiện ích, chất lượng với chi phí hợp lý, như tài khoản thanh toán, quản lý tài khoản tập trung; bảo lãnh và mua/bán ngoại tệ; thanh toán quốc tế; thu chi hộ tiền; tiền gửi có kỳ hạn; trả lương cán bộ nhân viên (M-Payroll) và các dịch vụ tài chính cá nhân cho cán bộ nhân viên của Bảo Minh… MSB cũng sẽ ưu tiên lựa chọn Bảo Minh là nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho MSB.

Về phía đối tác, Bảo Minh cam kết cung cấp cho MSB và cán bộ nhân viên của MSB các sản phẩm bảo hiểm cạnh tranh và ưu thế so với thị trường. Đồng thời, Bảo Minh cũng khai thác hiệu quả mạng lưới giao dịch rộng khắp của MSB trên toàn quốc để giới thiệu, tư vấn và phân phối các sản phẩm bảo hiểm tới hàng triệu khách hàng của MSB. Hai bên đảm bảo phối hợp chặt chẽ để xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng cho từng phân khúc khách hàng, mang đến sự toàn diện cả về lợi ích và giá trị vượt trội. Đồng thời, Bảo Minh cũng đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu của MSB trong toàn đội ngũ nhân viên công ty, tạo ra cộng đồng nhân viên Bảo Minh sử dụng sản phẩm MSB, từ đó tăng cường tính kết nối giữa hai bên.

MSB ký kết hợp tác toàn diện với Bảo hiểm Bảo Minh - Ảnh 1.