Miễn phí dịch vụ, VNPAY hỗ trợ doanh nghiệp trở lại sau giãn cách

Miễn phí dịch vụ, VNPAY hỗ trợ doanh nghiệp trở lại sau giãn cách

Theo đó, các dịch vụ VNPAY ưu đãi phí cho doanh nghiệp là các dịch vụ thiết yếu để vận hành cửa hàng bao gồm các dịch vụ của hệ sinh thái: miễn phí dịch vụ tới 3 tháng với giải pháp thanh toán VNPAY-QR, tặng thêm tới 12 tháng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng POS365 và trả chậm 70% giá trị thiết bị bán hàng VNPAY-POS tích hợp sẵn thanh toán QR, thẻ ngân hàng.

Các gói ưu đãi giúp doanh nghiệp tiết giảm đáng kể chi phí vận hành trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, bên cạnh đó việc ứng dụng các tiện ích công nghệ sẽ mang đến cơ hội tốt nhằm thu hút khách hàng và kinh doanh một cách hiệu quả.

Miễn phí dịch vụ, VNPAY hỗ trợ doanh nghiệp trở lại sau giãn cách - Ảnh 1.