Cao su Tây Ninh (TRC): Nhận tiền bồi thường cây cao su, lãi ròng quý 3/2021 tăng cao gấp 4 lần cùng kỳ với 32 tỷ đồng

Cao su Tây Ninh (TRC): Nhận tiền bồi thường cây cao su, lãi ròng quý 3/2021 tăng cao gấp 4 lần cùng kỳ với 32 tỷ đồng

Cao su Tây Ninh (TRC) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu thuần 91 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh 27% đưa lợi nhuận gộp tăng cao hơn gấp đôi cùng kỳ với gần 29 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu tài chính thu về 8 tỷ, tăng cao gần 3 lần so với quý 3/2020, chủ yếu nhờ nhận được thêm cổ tức từ phần góp vốn ở đơn vị khác. Song song, TRC cũng được nhận tiền bồi thường cây cao su khi bàn giao, trả lại đất cho địa phương với gần 10 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, Công ty thu về lãi ròng hơn 32 tỷ đồng trong quý 3/2021, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TRC tăng 25% so cùng kỳ lên hơn 264 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng tăng 28%, đạt gần 59 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2021, TRC đã thực hiện được gần 92% mục tiêu đề ra sau 9 tháng.

Cao su Tây Ninh (TRC): Nhận tiền bồi thường cây cao su, lãi ròng quý 3/2021 tăng cao gấp 4 lần cùng kỳ với 32 tỷ đồng - Ảnh 1.