DAP Vinachem đặt kế hoạch lãi 68 tỷ đồng năm 2021

DAP Vinachem đặt kế hoạch lãi 68 tỷ đồng năm 2021

CTCP DAP – Vinachem (mã DDV) công bố tài liệu đại hội cổ đông 2021.

Theo đó, năm 2020 đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, nhất là trong những tháng đầu năm 2020 Công ty phải giảm tải sản xuất do dịch bệnh và tồn kho lớn; giá phân bón thế giới và trong nước giảm xuống ở mức rất thấp, 8 tháng đâu năm Công ty phải bán dưới giá thành, thậm chí có thời điểm chỉ xấp xỉ chi phí biến đổi; chi phí thuê đất tăng mạnh theo quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng.

Kết quả, sản lượng DAP sản xuất của công ty năm 2020 đạt 207.469 tấn, chỉ bằng 94,3% kế hoạch năm tuy nhiên công ty đã tiêu thụ được 231.622 tấn, vượt kế hoạch năm 5,3% và tăng 29,2% so với thực hiện 2019.

Tổng doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 2.000 tỷ đồng, chỉ đạt 94,6% kế hoạch năm, tăng 14,5% so với năm trước, lợi nhuận đạt 28,44 tỷ đồng, chỉ bằng 71,8% kế hoạch năm.

DAP Vinachem đặt kế hoạch lãi 68 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.