Dệt may Hòa Thọ (HTG): Quý 2 lãi 26 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ 2020

Dệt may Hòa Thọ (HTG): Quý 2 lãi 26 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ 2020

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (UpCOM: HTG) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 832 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 82,6 tỷ đồng, tăng 126% so với quý 2/2020.

Trong kỳ mặc dù các chi phí đều tăng cao nhưng lãi gộp cao nên LNST đạt 25,7 tỷ đồng, cao gấp gần 9 lần cùng kỳ 2020. LNST thuộc về công ty mẹ là gần 21 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Dệt may Hoà Thọ đạt 1.554 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Nhờ giảm giá vốn và chi phí tài chính nên LNST đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 68% so với nửa đầu năm ngoái. LNST công ty mẹ là gần 42 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1,859 đồng.

Nhìn cơ cấu thị trường tiêu thụ 6 tháng đầu năm của Dệt may Hoà Thọ có thể thấy có sự phục hồi của thị trường Trung Quốc và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của thị trường tiêu thụ nội địa.

Dệt may Hòa Thọ (HTG): Quý 2 lãi 26 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.