Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của KBC

Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của KBC

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm quỹ Dragon Capital vừa thông báo mua vào 1 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Cụ thể, Vietnam Enterprise Investments Limited mua 500.000 cổ phiếu, Wareham Group Limited mua vào 500.000 cổ phiếu,

Trước khi thực hiện giao dịch, các nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đang nắm giữ tổng cộng 27,7 triệu cổ phiếu KBC, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,87% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited đang nắm giữ lượng lớn nhất với gần 8 triệu đơn vị, tương đương gần 1,39% vốn tại KBC.

Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của KBC - Ảnh 1.