Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN): Kinh doanh than kém hiệu quả, quý 2 lãi giảm 96% so với cùng kỳ

Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN): Kinh doanh than kém hiệu quả, quý 2 lãi giảm 96% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.081 tỷ đồng giảm 32% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm tới 97,6% trong doanh thu thuần khiến lãi gộp chỉ còn hơn 26 tỷ đồng giảm tới 81% so với quý 2/2020.

Kinh doanh than tiếp tục là hoạt động chủ lực khi đem về 1.055 tỷ đồng doanh thu, chiếm 97,6% trong cơ cấu doanh thu, nhưng giá vốn đã chiếm gần hết doanh thu khiến lãi gộp chỉ còn 14,4 tỷ đồng. Biên lãi gộp của mặt hàng này là 1,36% so với biên lãi gộp của hoạt động dịch vụ là 44%.

Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN): Kinh doanh than kém hiệu quả, quý 2 lãi giảm 96% so với cùng kỳ - Ảnh 1.