Điểm lại loạt dự án FDI lớn vào Việt Nam năm 2021: Ngành nào hút nhiều vốn nhất?

Điểm lại loạt dự án FDI lớn vào Việt Nam năm 2021: Ngành nào hút nhiều vốn nhất?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 12/2021, vốn đăng ký của các dự án FDI tăng 123,3% so với cùng kỳ (+72,4% so với tháng trước) lên 4,7 tỷ USD. Trong năm 2021, vốn đăng ký của các dự án FDI tăng 9,2% so với cùng kỳ lên 31,2 tỷ USD (so với mức giảm 25,0% so với cùng kỳ trong năm 2020).

Cụ thể, có 1.738 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký 15,3 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020; 985 dự án đã nhận cấp phép từ các năm trước được chấp thuận điều chỉnh vốn đầu tư (FDI tăng thêm) với tổng vốn tăng thêm là 9,0 tỷ USD (+40,6% so với cùng kỳ); 3.797 lượt góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 6,9 tỷ USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Điểm lại loạt dự án FDI lớn vào Việt Nam năm 2021: Ngành nào hút nhiều vốn nhất? - Ảnh 1.