Mía đường Lam Sơn (LSS) chỉ bán thành công hơn 36% lượng cổ phiếu quỹ đăng ký, thu về gần 11 tỷ đồng

Mía đường Lam Sơn (LSS) chỉ bán thành công hơn 36% lượng cổ phiếu quỹ đăng ký, thu về gần 11 tỷ đồng

CTCP Mía đường Lam Sơn (HoSE: LSS) vừa báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ từ ngày 30/7 đến 27/8/2021.

Cụ thể, LSS đã thành công bán ra 848.600 trên tổng số gần 2,3 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán, tương ứng tỷ lệ bán thành công đạt 36,5%. Giá giao dịch bình quân theo công bố là 12.723 đồng/cổ phiếu, tương ứng công ty thu về gần 11 tỷ đồng.

Công ty cho biết, nguyên nhân không bán hết lượng cổ phiếu quỹ đăng ký là do giá cổ phiếu LSS trong thời gian trước và sau khi đăng ký bán có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch cổ phiếu LSS trên thị trường. Trong khi đó Công ty lại muốn tối đa lợi ích cho cả doanh nghiệp và cổ đông.

Theo BCTC ghi nhận tới thời điểm 31/12/2020, giá trị hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ của công ty là 32,87 tỷ đồng, tương ứng giá mua cổ phiếu quỹ trung bình là 10.939 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trong thời gian từ 10/3 đến 8/4/2021, LSS cũng đã bán bớt 679.200 cổ phiếu quỹ để giảm sở hữu về  hơn 2,3 triệu cổ phiếu quỹ khi đăng ký bán đợt gần nhất. Như vậy, sau đợt bán cổ phiếu quỹ này, Công ty còn lại gần 1,5 triệu cổ phiếu quỹ.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LSS đã liên tục tăng điểm trong và cả sau khi Công ty hoàn tất bán cổ phiếu quỹ. Chốt phiên 30/8, thị giá tăng 0,4% lên mức 13.550 đồng/cổ phiếu.

Mía đường Lam Sơn (LSS) chỉ bán thành công hơn 36% lượng cổ phiếu quỹ đăng ký, thu về gần 11 tỷ đồng - Ảnh 1.