Cảng Đồng Nai (PDN) báo lãi 160 tỷ đồng năm 2021, vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận được giao

Cảng Đồng Nai (PDN) báo lãi 160 tỷ đồng năm 2021, vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận được giao

CTCP Cảng Đồng Nai (mã chứng khoán PDN) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4/2021 doanh thu đạt 214 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 5,7% dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 57,5 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 4 Cảng Đồng Nai lãi sau thuế 31 tỷ đồng, giảm đến 27,6% so với số lãi 42,8 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020.

Cảng Đồng Nai (PDN) báo lãi 160 tỷ đồng năm 2021, vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận được giao - Ảnh 1.