G-Group nhận giải thưởng top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2021

G-Group nhận giải thưởng top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2021

“Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương” là chương trình được tổ chức thường niên do Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương bình chọn dưới sự giám sát của Hiệp hội Thông tin công nghiệp Châu Á (AIPA – Hàn Quốc). Danh hiệu này được xét chọn dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế đối với các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, thương hiệu đầu ngành, có lịch sử phát triển thương hiệu bền vững, đóng góp vào sự phát triển ngành trên thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

G-Group nhận giải thưởng top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2021 - Ảnh 1.