Ứng dụng blockchain trong doanh nghiệp: Walmart đã giảm thời gian truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ 7 ngày xuống chỉ còn 2,2 giây như thế nào?

Ứng dụng blockchain trong doanh nghiệp: Walmart đã giảm thời gian truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ 7 ngày xuống chỉ còn 2,2 giây như thế nào?

Theo báo cáo mới nhất của McKinsey vào ngày 6/11/2021. Trong thập kỷ tới, chúng ta sẽ trải qua nhiều tiến bộ hơn so với 100 năm qua cộng lại, khi công nghệ định hình lại vấn đề sức khỏe, khoa học vật liệu, năng lượng, giao thông vận tải và một loạt các ngành và lĩnh vực khác như tự động hóa, công nghiệp, di động, công nghệ thông tin và truyền thông.

Gần như công nghệ tác động đến mọi mặt của cuộc sống con người mà chúng ta không thể cưỡng lại được.

Chia sẻ trong Talkshow online với chủ đề “Ứng dụng blockchain trong doanh nghiệp thời bình thường mới”, chị Lynn Hoàng – SEA Director của Binance, cho rằng: “Internet của tương lai là Internet of Value (Internet tạo ra giá trị) chứ không phải là Internet of Information (Internet của thông tin).

Trong đó blockchain sẽ là một công nghệ nền tảng để tạo giá trị trên thế giới số, blockchain (công nghệ chuỗi khối) sẽ tác động mạnh mẽ đến kinh doanh và xã hội bằng cách cung cấp một cách an toàn và trực tiếp, giúp cho việc trao đổi tiền, tài sản trí tuệ và các tài sản hữu hình khác mà có thể không cần sự tham gia của một bên thứ ba, làm cho môi trường số minh bạch hơn, giảm chi phí trung gian”.

Ứng dụng blockchain trong doanh nghiệp: Walmart đã giảm thời gian truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ 7 ngày xuống chỉ còn 2,2 giây như thế nào? - Ảnh 1.