Thuỷ điện Miền Nam (SHP): Thủy văn thuận lợi, quý 3 báo lãi cao nhất trong lịch sử niêm yết

Thuỷ điện Miền Nam (SHP): Thủy văn thuận lợi, quý 3 báo lãi cao nhất trong lịch sử niêm yết

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (mã CK: SHP) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 236 tỷ đồng tăng 162% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 8% nên lợi nhuận gộp đạt 156 tỷ đồng cao gấp gần 10 lần quý 3/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí SHP lãi sau thuế 132 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 2 tỷ đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử niêm yết của SHP.

Thuỷ điện Miền Nam (SHP): Thủy văn thuận lợi, quý 3 báo lãi cao nhất trong lịch sử niêm yết - Ảnh 1.