Dự án cao tốc Bắc-Nam chậm do thiếu nguyên vật liệu

Dự án cao tốc Bắc-Nam chậm do thiếu nguyên vật liệu

Trước thực trạng các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đang có nguy cơ thiếu nguyên vật liệu, ảnh hưởng tới tiến độ dự án, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh có tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đi qua phải đảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án. Nghiêm cấm tình trạng trục lợi, đầu cơ, nâng giá.

Lãnh đạo các tỉnh phải đẩy nhanh cấp phép mỏ vật liệu làm cao tốc Bắc- Nam. Cần có giải pháp, chế tài kịp thời để chống độc quyền, đầu cơ nâng giá vật liệu tuỳ tiện tại các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Theo thiết kế kỹ thuật nhu cầu vật liệu đất đắp cho toàn bộ 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam (dài 653 km), cần khoảng 54 triệu m3 nhưng hiện tại mới chỉ đủ điều kiện khai thác 32,2/54 triệu m3 đất đắp, còn lại chưa đủ điều kiện khai thác. Khối lượng chưa đủ điều kiện khai thác tập trung tại 8 dự án thành phần: Mai Sơn – QL45, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Cam Lộ – La Sơn, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây.