Tập đoàn DIC đặt kế hoạch SXKD năm 2021 cao kỷ lục

Tập đoàn DIC đặt kế hoạch SXKD năm 2021 cao kỷ lục

Cụ thể, sáng ngày 22/4/2021, Tập đoàn DIC đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 tại hội trường Aurora Center (TP. Vũng Tàu). Tại Đại hội, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch và định hướng phát triển của tập đoàn này trong năm 2021 đã được cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Vượt qua những khó khăn chung của ngành bất động sản trong năm 2020 trước tác động của dịch Covid-19, Tập đoàn DIC đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ấn tượng. Cụ thể, năm 2020, doanh thu hợp nhất đạt 3.140,9 tỷ đồng, đạt 125,6% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 899,8 tỷ đồng, đạt 138,4% kế hoạch.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC nhấn mạnh: “Điểm nổi bật trong năm 2020, DIC Corp và các công ty con đều có lãi. Kết quả này thêm khẳng định cho chiến lược kinh doanh bài bản, hiệu quả, luôn hướng tới phát triển bền vững của Tập đoàn”.

Tập đoàn DIC đặt kế hoạch SXKD năm 2021 cao kỷ lục - Ảnh 1.