Cao su Tây Ninh (TRC) báo lãi quý 2 chỉ hơn 3 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ 2020

Cao su Tây Ninh (TRC) báo lãi quý 2 chỉ hơn 3 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ 2020

CTCP Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán TRC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với kết quả doanh thu đạt 72,7 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn hàng bán tăng với tốc độ thấp hơn mức tăng của doanh thu, do đó lợi nhuận gộp đạt xấp xỉ 11 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với quý 2/2020.

Tuy vậy, chi phí bán hàng là chi phí QLDN lần lượt tăng 58% và 86% so với cùng kỳ năm trước, cùng với việc thu nhập khác sụt giảm đến 93% xuống chỉ còn hơn 1,1 tỷ đồng đã khiến LNTT của TRC ghi nhận đạt gần 4,2 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 LNTT của quý 2/2020.

Khấu trừ đi thuế TNDN, TRC thu lãi ròng hơn 3,4 tỷ đồng, tương ứng mức giảm xấp xỉ 80% so với cùng kỳ 2020. Nguyên nhân TRC đưa ra là việc quý 2/2021 không phát sinh lợi nhuận từ hoạt động thanh lý cao su, trong khi đó cùng kỳ năm 2020 ghi nhận mức lãi từ hoạt động này đạt 12 tỷ đồng.

Cao su Tây Ninh (TRC) báo lãi quý 2 chỉ hơn 3 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.