Chứng khoán An Bình (ABS) tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán An Bình (ABS) tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

Cập nhật mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức có văn bản chấp thuận kết quả chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 397 tỷ đồng lên mức 1.000 tỷ đồng cho CTCP Chứng khoán An Bình (ABS).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào tháng 4/2021, các cổ đông ABS đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gấp 2,5 lần, đạt 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, ABS đã hoàn thành đợt phát hành đầu tiên, bao gồm phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu (từ ngày 28/7/2021 đến ngày 16/8/2021), thu về được 563.739.940.000 đồng; bên cạnh đó là phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

Chia sẻ từ lãnh đạo ABS, việc tăng vốn điều lệ lần này là nhằm mục đích củng cố tiềm lực tài chính, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, từ đó, tăng cường vị thế của ABS. Với chiến lược mới kết hợp với tiềm lực tài chính mạnh hơn, Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư, cũng như tận dụng được các cơ hội mới mà thị trường chứng khoán Việt Nam đem lại trong thời gian tới.

Cũng trong cuộc họp đại hội cổ đông ABS năm 2021, cổ đông cũng đã thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi Công ty có đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong năm 2020, ABS đạt lợi nhuận trước thuế hơn 40 tỷ đồng (tăng hơn 174% so với năm 2019). Qua 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ABS tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 64 tỷ đồng (tăng 696% so với cùng kỳ năm 2020, vượt lợi nhuận cả năm 2020).