ĐHĐCĐ Nam Long (NLG): Phát 60 triệu cổ phiếu với giá không dưới 30.000 đồng/cp để mở rộng quỹ đất, mục tiêu tăng trưởng lãi thuần 32%/năm giai đoạn 2021-2024

ĐHĐCĐ Nam Long (NLG): Phát 60 triệu cổ phiếu với giá không dưới 30.000 đồng/cp để mở rộng quỹ đất, mục tiêu tăng trưởng lãi thuần 32%/năm giai đoạn 2021-2024

Ngày 24/4/2021, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu thuần 4.963 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2020. Trong đó, ban lãnh đạo định hướng năm 2021 sẽ tái cấu trúc theo hình thức Business Unit (đơn vị kinh doanh), lúc này mỗi đơn vị kinh doanh là một trung tâm lợi nhuận (Profit Center) vận hành và cam kết thực hiện đúng kế hoạch cho toàn Tập đoàn.

Đây cũng là năm Công ty đặt nền tảng cho chiến lược đa dạng hoá, bao gồm phát triển hệ sinh thái và phát triển bất động sản thương mại. Khấu trừ chi phí, NLG dự kiến thu về 1.367 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 61% so với năm 2020.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu bán hàng NLG đạt 235,8 tỷ đồng, giảm 43% cùng kỳ năm trước. Dù vậy, nhờ khoản lợi nhuận khác đột biến 427 tỷ đồng đã giúp Công ty lãi trước thuế 348 tỷ đồng, gấp 2,5 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020.

Phát hành 60 triệu cổ phần, phục vụ mục tiêu mở rộng quỹ đất

Với chỉ tiêu trên, HĐQT đề xuất chia cổ tức 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Song song, năm 2021 NLG cũng sẽ thực hiện chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng 2019-2020 với tỷ lệ 15%. Công ty cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu, nguồn tiền thu về dự kiến đầu tư mở rộng quỹ đất.

Hiện, giá chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên ban lãnh đạo dự kiến giá sẽ không thấp hơn 30.000 đồng/cp, chiết khấu 10-15% và được tính bình quân theo mức thị giá 30-60 ngày trước thời điểm phát hành.

Sau phát hành, vốn NLG dự tăng lên 3.453 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày phát hành, đối tượng là các tổ chức cá nhân đủ điều kiện tham gia.

ĐHĐCĐ Nam Long (NLG): Phát 60 triệu cổ phiếu với giá không dưới 30.000 đồng/cp để mở rộng quỹ đất, mục tiêu tăng trưởng lãi thuần 32%/năm giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 1.