Khoáng sản TKV (KSV): Quý 2 lãi kỷ lục 332 tỷ đồng, cao gấp 15 lần cùng kỳ 2020

Khoáng sản TKV (KSV): Quý 2 lãi kỷ lục 332 tỷ đồng, cao gấp 15 lần cùng kỳ 2020

Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP (UpCOM: KSV) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 2.271 tỷ đồng cao gấp 2,8 lần cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nhưng lãi gộp vẫn đạt gần 573 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần quý 2/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí Khoáng sản TKV lãi sau thuế 332 tỷ đồng, cao gấp 15 lần cùng kỳ, trong đó LNST công ty mẹ đạt gần 232 tỷ đồng. EPS quý 2 đạt 1.160 đồng. Đây cũng là quý lãi cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của KSV.

Khoáng sản TKV (KSV): Quý 2 lãi kỷ lục 332 tỷ đồng, cao gấp 15 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.