Chủ thương hiệu Thái Dương Năng: Năm nay dự kiến cho ra mắt 5 mẫu xe máy điện, chưa đặt vấn đề lợi nhuận

Chủ thương hiệu Thái Dương Năng: Năm nay dự kiến cho ra mắt 5 mẫu xe máy điện, chưa đặt vấn đề lợi nhuận

Sáng 15/6, CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Năm nay, SHE đặt mục tiêu doanh thu 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức dự kiến 20%.

Năm 2020, SHE ghi nhận doanh thu 246 tỷ đồng, lợi nhuận ròng gần 23 tỷ đồng, đều tăng trưởng so với kế hoạch. Cổ tức chi trả tỷ lệ 30% gồm 10% tiền mặt, 20% cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông SHE năm nay tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021 – 2016. Ông Lê Vĩnh Sơn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Công ty cũng sẽ tăng vốn lên gần 80 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu ESOP.

Chủ thương hiệu Thái Dương Năng: Năm nay dự kiến cho ra mắt 5 mẫu xe máy điện, chưa đặt vấn đề lợi nhuận - Ảnh 1.