Huỳnh Văn Công Chàng Trai Trẻ Tích Cực Tham Gia Công Tác Xã Hội

Huỳnh Văn Công Chàng Trai Trẻ Tích Cực Tham Gia Công Tác Xã Hội

Huỳnh Văn Công sau khi tốt nghiệp THPT anh bắt đầu kinh doanh và đang làm tại TP- Đà Nẵng. Ngoài công việc tại công ty anh còn công tác xã hội. Đồng cảm với những người khó khăn trong xã hội, đam mê với công tác thiện nguyện, anh Huỳnh Văn Công quyết tâm gắn bó cuộc đời mình với những người yếu thế. Dù là một thanh niên tình nguyện hay với vai trò là 1 người làm phóng sự, đưa tin, anh vẫn dành trọn nhiệt huyết, say mê mong góp phần nhỏ bé từng bước cải thiện cuộc sống cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo trên quê hương mình. Không chỉ trực tiếp kết nối với các tổ chức về làm chương trình từ thiện và hỗ trợ tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, anh Công còn là nhân vật quay phóng sự, sau nhiều năm rong ruổi trên những nẻo đường thiện nguyện, trực tiếp chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm của những gia đình sinh con ra đã mang khuyết tật bại não, vận động, khiếm thị, khiếm thính…. Với mong muốn có nhiều cơ hội giúp đỡ san sẻ khó khăn với các gia đình trên địa bàn tỉnh thành phố và các khu vực lân cận.Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, anh còn tham gia công tác đấu tranh, quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm, nạn nhân bị mua bán, người nhiễm HIV/AIDS. Thông qua hoạt động của Đội tình nguyện đã phát hiện tố giác nhiều tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, kịp thời tiếp cận, ngăn chặn, cảm hóa, can thiệp tâm lý, kết nối nhiều dịch vụ xã hội hỗ trợ cho các đối tượng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, hỗ trợ các đối tượng trong quá trình điều trị, ổn định tâm lý, thay đổi nhận thức, hành vi, tạo điều kiện sinh kế hòa nhập với cộng đồng. Trong thời gian qua anh đã chủ động tham gia các chương trình kinh tế xã hội tại địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, bình đẳng giới, thông qua đó đã giới thiệu, hỗ trợ người nghiện ma túy, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS tham gia học nghề, vay vốn sinh kế, vận động tổ chức, cá nhân quan tâm, tạo việc làm cho đối tượng. Công tác phối hợp giữa đội tình nguyện với các Hội, đoàn thể ở địa phương được tăng cường. Nhiều nội dung tuyên truyền của Đội được lồng ghép vào các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm,… góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động phong trào cũng như hoạt động của Đội tình nguyện ở nhiều địa phương. Tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn vừa qua, như tham gia tuyên truyền, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn cho người dân, vận động hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình khó khăn, mất việc làm, thu nhập do dịch bệnh.Trong thời gian tới, anh cùng đội tình nguyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội tình nguyện đến các cấp, các ngành và nhiều tầng lớp nhân dân; tích cực vận động, khuyến khích các đối tượng và người dân tham gia các hoạt động công tác này, tăng cường công tác dự phòng phát sinh tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV/AIDS đối với nhóm có nguy cơ cao; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng như công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội tình nguyện trên địa bàn, kịp thời phát hiện, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đúng các quy định trên lĩnh vực công tác này.