Các quỹ ETFs sẽ mua bán ra sao trong kỳ tái cơ cấu tháng 7?

Các quỹ ETFs sẽ mua bán ra sao trong kỳ tái cơ cấu tháng 7?

Trong báo cáo mới công bố, SSI Research đã đưa ra dự báo về việc thay đổi danh mục HoSE-Index kỳ quý 3/2021. Trong kỳ này, bộ chỉ số HOSE-Index bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, các chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Cụ thể, ngày chốt số liệu là 30/6/2021; ngày công bố là 19/7/2021, ngày hoàn thành cơ cấu danh mục là 30/7/2021, ngày chỉ số mới có hiệu lực là 2/8/2021.

Dựa trên số liệu chốt ngày 30/6, SSI Research đưa ra dự báo đối với chỉ số VN30, trong đó cổ phiếu ACB, SAB và GVR có thể được thêm vào; ngược lại TCH, SBT và REE có thể sẽ bị loại ra khỏi chỉ số.

Giả định với các thay đổi như trên, SSI Research đã ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của các quỹ ETF liên quan. 

Theo đó, hiện tại có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu (VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30) với tổng tài sản ước tính là 10.900 tỷ đồng. ACB sẽ là cổ phiếu được các quỹ mua vào nhiều nhất với khối lượng đạt 18,6 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, danh sách mua vào còn có các mã VIC, VHM, VRE, SAB và GVR. Trong khi các cổ phiếu còn lại sẽ giảm tỷ trọng để cân đối danh mục. 

Từ đó, ước tính tỷ trọng nhóm Ngân hàng sẽ tăng lên 43% với 10 cổ phiếu trong danh mục các quỹ ETF này.

Các quỹ ETFs sẽ mua bán ra sao trong kỳ tái cơ cấu tháng 7? - Ảnh 1.