VEAM nhận 5.100 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 5.800 tỷ đồng

VEAM nhận 5.100 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 5.800 tỷ đồng

Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp (VEAM – mã chứng khoán VEA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.182 tỷ đồng, tăng 18,3% so với quý 4/2020. Chi phí vốn quý 4 vừa qua hơn 958 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 223 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 chi phí vốn còn cao hơn cả doanh thu, khiến VEAM lỗ gộp gần 99 tỷ đồng.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 159 tỷ đồng, giảm 75 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính chỉ gần 3 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của công ty phần lớn đến từ lãi tiền gửi tại ngân hàng. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 VEAM còn 11.800 tỷ đồng đem đi gửi ngân hàng, giảm khoảng 1.460 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết gần 1.100 tỷ đồng – mà giá trị hiện tại tính theo phương pháp vốn chủ sở hữu đã lên đến gần 5.200 tỷ đồng. Danh sách các công ty liên doanh liên kết với VEAM có những cái tên nổi bật như Honda Việt Nam, như Toyota Việt Nam, như Ford Việt Nam – đây cũng là những tên tuổi chính mang về khoản lãi hơn 1.700 tỷ đồng trong quý 4 vừa qua (giảm hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Trừ các chi phí khác, quý 4/2021 VEAM báo lãi trước thuế 1.920 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8,5% lên 1.888 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.878 tỷ đồng.

VEAM nhận 5.100 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 5.800 tỷ đồng - Ảnh 1.