Nắm giữ cổ phiếu May Sông Hồng lãi hơn 40 lần giá vốn, FPTS báo lãi 9 tháng 672 tỷ đồng gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước

Nắm giữ cổ phiếu May Sông Hồng lãi hơn 40 lần giá vốn, FPTS báo lãi 9 tháng 672 tỷ đồng gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước

CTCP Chứng khoán FPT (mã FTS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) của FPTS quý này đạt gần 160 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 332 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 lỗ hơn 59 tỷ đồng.

Nắm giữ cổ phiếu May Sông Hồng lãi hơn 40 lần giá vốn, FPTS báo lãi 9 tháng 672 tỷ đồng gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.