BSC điểm tên 3 nhóm ngành và hàng loạt cổ phiếu được hưởng lợi bởi gói đầu tư công 113.800 tỷ đồng

BSC điểm tên 3 nhóm ngành và hàng loạt cổ phiếu được hưởng lợi bởi gói đầu tư công 113.800 tỷ đồng

Trong một báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa đưa ra đánh giá về tác động của gói kích thích kinh tế đang được đề xuất trong kỳ họp bất thường của Quốc hội.

BSC đưa ra 2 kịch bản cho tình trạng giải ngân vốn gói đầu tư công, kịch bản thứ 1 ước tính tốc độ giải ngân đạt tỷ lệ thấp, tương đương năm 2021 (khoảng 80%), kịch bản thứ 2 BSC ước tính tốc độ giải ngân đạt tỷ lệ cao của giai đoạn trước (khoảng 95%). Như vậy, giải ngân vốn gói kích thích kinh tế cho giai đoạn năm 2022-2023 ước tính đạt từ 278.000 tỷ đồng đến 330.000 tỷ đồng. BSC dự báo gói kích thích kinh tế sẽ là yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp GDP Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trên 6% trong năm giai đoạn 2022 – 2023.

BSC điểm tên 3 nhóm ngành và hàng loạt cổ phiếu được hưởng lợi bởi gói đầu tư công 113.800 tỷ đồng - Ảnh 1.