Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu cho kế hoạch tách mảng cám và đầu tư mở rộng mảng thịt, NĐT ngoại mua hơn 1/3

Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu cho kế hoạch tách mảng cám và đầu tư mở rộng mảng thịt, NĐT ngoại mua hơn 1/3

CTCP Masan MEATLife (MML) vừa thông tin về việc phát hành xong 7.284 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 2%/năm. 

Theo đó, 60,5% lượng trái phiếu được mua bởi tổ chức trong nước, 36,49% được mua bởi tổ chức nước ngoài, phần còn lại được mua bởi các cá nhân.

Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu cho kế hoạch tách mảng cám và đầu tư mở rộng mảng thịt, NĐT ngoại mua hơn 1/3 - Ảnh 1.