Tài chính Hoàng Minh (KPF) triển khai phát hành riêng lẻ 66 triệu cổ phiếu

Tài chính Hoàng Minh (KPF) triển khai phát hành riêng lẻ 66 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán KPF) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Theo đó Tài chính Hoàng Minh dự kiến phát hành 66,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động gần 865 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành Tài chính Hoàng Minh tăng vốn điều lệ từ hơn 608 tỷ đồng hiện nay lên hơn 1.273 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Trên thị trường cổ phiếu KPF hiện giao dịch quanh mức 17.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn 31% so với giá chào bán riêng lẻ.

Tài chính Hoàng Minh (KPF) triển khai phát hành riêng lẻ 66 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.