Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 5/7 – 9/7

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 5/7 – 9/7

Tuần mới từ 5/7 đến 9/7/2021 có 28 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có nhiều cái tên quen thuộc như Vinaconex (VCG), Đạm Phú Mỹ (DPM), Vietinbank (CTG), Đạm Cà Mau (DCM), Chứng khoán Rồng Việt (VDS)…

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày “lăn chốt”.

Ngày 5/7/2021: VCG, DPM, CAV, A32

Ngày 5/7 là ngày giao dịch không hưởng quyển để Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán VCG) chốt danh sách cổ đông để tiến hành dùng 36,22 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện 9%. Nguồn vốn chia lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện trong quý 2 đến quý 3/2021. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu cả năm đạt 5.551 tỷ đồng, giảm 41,8% so với năm trước đó. Nhờ khoản doanh thu tài chính 3.045 tỷ đồng ghi nhận trong năm (cùng kỳ chỉ 250 tỷ đồng), nên lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.690 tỷ đồng, gấp 2,1 lần lợi nhuận đạt được năm 2019. Tính đến 31/12/2020 Vinaconex còn 2.156 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty có 355 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, có 891 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 74 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.

Ngày 5/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 7%. Thời gian thanh toán 30/7/2021. Như vậy với hơn 391 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 274 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 7.762 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019. Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn và các loại chi phí khác được tiết giảm, nên lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến 80,5%, lên mức 702 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 691 tỷ đồng.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/7/2021.

CTCP 32 (A32) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 23/7/2021.

Ngày 6/7/2021: KSB, MLC, VW3, TAP

CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) phát hành 6,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá 66,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối đến 31/12/2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 doanh thu của Khoáng sản Bình Dương đi ngang, đạt 1.322 tỷ đồng, và lợi nhuận cũng xấp xỉ bằng cùng kỳ với gần 328 tỷ đồng. EPS đạt 4.379 đồng. Tính đến 31/12/2020 Khoáng sản Bình Dương còn hơn 773 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 144 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (MLC) chi trả cổ tức năm 2002 bằng tiền tỷ lệ 15,38897%. Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Viwaseen 3 (VW3) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 21/7/2021.

CTCP Đô thị Tân An (TAP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10,73%. Thời gian thanh toán 21/7/2021.

Ngày 7/7/2021: CTG, DCM, ASG, CAN, MTH, TAW

Ngày 7/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã chứng khoán CTG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1.082.375.087 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 100:29,0695. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 10.823 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành Vietinbank nâng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng.

Ngày 7/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 8%. Thời gian thanh toán 27/7/2021. Như vậy với 529,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đạm Cà Mau sẽ chi khoảng 423 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Đạm Cà Mau đạt 7.561 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,4% so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 55% so với cùng kỳ, lên trên 662 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 661 tỷ đồng. EPS đạt 1.017 đồng.

Tập đoàn ASG (mã chứng khoán ASG) chốt danh sách cổ đông phát hành 12,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 100:20. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 126 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

CTCP Đồ hộp Hạ Long (CAN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 27/7/2021.

CTCP Môi trường đô thị Hà Đông (MTH) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/7/2021.

CTCP Cấp nước Trung An (TAW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/7/2021.

Ngày 8/7/2021: VDS, AAV, CPC, MCF, SKN, BDG, HWS, FBC

Ngày 8/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán VDS) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 20:1, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 50 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của công ty. Năm 2020 Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận đạt hơn 453 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đột biến gấp 4,3 lần năm 2019, đạt hơn 150 tỷ đồng. EPS đạt 1.500 đồng.

CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV) phát hành hơn 4,78 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 47,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2020 tại thời điểm 31/12/2020.

CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm (MCF) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 21/7/2021.

CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (SKN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,2%. Thời gian thanh toán 19/7/2021.

CTCP May mặc Bình Dương (BDG) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/7/2021.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,75%. Thời gian thanh toán 22/7/2021.

CTCP Cơ khí Phổ Yên (FBC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán 5/8/2021.

Ngày 9/7/2021: SHI, DC4, BCF, HLC, VAF, HVT

Ngày 9/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã chứng khoán SHI) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 91 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của công ty.

BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của công ty ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 5.360 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 15% xuống còn gần 90 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 SHI còn gần 139 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 37 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 43 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

CTCP Xây dựng DIC Holdings (DC4) phát hành gần 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 16 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận năm 2020.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF) phát hành hơn 4,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 42 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 22/7/2021.

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 28/7/2021.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/7/2021.