Intresco (ITC) thông qua phương án phát hành gần 8 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Intresco (ITC) thông qua phương án phát hành gần 8 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà (Intresco – mã chứng khoán ITC) đã thông qua phương án phát hành gần 7,93 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 79 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Năm 2020 Intresco đạt 965 tỷ đồng doanh thu, tăng 114% so với năm trước đó. Tuy vậy chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang, đạt hơn 115 tỷ đồng. EPS đạt 1.716 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Intresco còn gần 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 75 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, gần 3 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu và gần 749 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường cổ phiếu ITC hiện giao dịch quanh mức 15.200 đồng/cổ phiếu.

Intresco (ITC) thông qua phương án phát hành gần 8 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.