Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSW) báo lãi quý 2/2021 gấp 4 lần cùng kỳ

Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSW) báo lãi quý 2/2021 gấp 4 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo South West, PSW) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 586,4 tỷ đồng tăng 41,8% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt gần 24,2 tỷ đồng tăng trưởng hơn 138% so với quý 2/2020.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng cao gấp đôi trong khi chi phí của hoạt động này không phát sinh. Kết quả sau khi trừ các khoản cho phí PSW lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng cao gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2020.

Phía PSW giải trình do trong quý 2/2021, thị trường kinh doanh phân bón tiếp tục chuyển biến tích cực dẫn đến biên lợi nhuận gộp quý 2/2021 tăng hơn 138% so với quý 2/2020. Đồng thời doanh thu tài chính cũng tăng hơn 111% so với cùng kỳ nên dẫn đến hoạt động kinh doanh quý 2 của PSW tăng trưởng mạnh.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, PSW đạt 963 tỷ đồng doanh thu thuần tăng gần 21% cùng kỳ, LNST đạt gần 17 tỷ đồng cũng tăng cao gấp gần 4 lần so với số lãi đạt được của nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, PSW đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.697 tỷ đồng và lãi trước thuế 10 tỷ đồng lần lượt giảm 4,8% và 4,6% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2021, PSW đã hoàn thành được 56,7% mục tiêu về doanh thu và đã vượt 111% mục tiêu về lợi nhuận.

Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSW) báo lãi quý 2/2021 gấp 4 lần cùng kỳ - Ảnh 1.