Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 600 tỷ USD, địa phương nào đang dẫn đầu?

Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 600 tỷ USD, địa phương nào đang dẫn đầu?

Mới đây, Tổng cục Hải quan công bố tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 11 năm 2021.

Theo đó, trong tháng 11, xuất khẩu đạt 31,87 tỷ USD, tăng 10,4% so với tháng trước. Luỹ kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 301,7 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 46,7 tỷ USD.

Trong đó, có 7 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, gồm gỗ và sản phẩm gỗ; hàng dệt, may; giày dép các loại; sắt thép các loại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác.

Cụ thể, giày dép các loại đạt kim ngạch 1,58 tỷ USD, tăng đột biến 68,2% so với tháng trước; gỗ và sản phẩm tăng trưởng 33,8%, đạt 1,27 tỷ USD.

Tuy nhiên, có 2/7 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD tăng trưởng âm so với tháng trước là điện thoại đạt 5,35 tỷ USD, giảm 3,8% và sắt thép đạt 1,16 tỷ USD, giảm 6,1%.

Luỹ kế 11 tháng năm 2021, xuất khẩu có tới 34 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Trong đó, có 7 nhóm hàng đạt từ 10 tỷ USD trở lên gồm điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị; dệt may; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; sắt thép.

Điện thoại các loại và linh kiện vẫn dẫn đầu trong các loại hàng hoá xuất khẩu, đạt kim ngạch 51 tỷ USD, chiếm khoảng 17% tổng kim ngạch xuất khẩu, duy trì đà tăng 13% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 600 tỷ USD, địa phương nào đang dẫn đầu? - Ảnh 1.