Đại học Tân Tạo chỉ mua được hơn 1 triệu cổ phiếu trong tổng số 20 triệu cổ phiếu ITA đăng ký

Đại học Tân Tạo chỉ mua được hơn 1 triệu cổ phiếu trong tổng số 20 triệu cổ phiếu ITA đăng ký

CTCP Đại học Tân Tạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo.

Theo đó hết thời gian đăng ký Đại học Tân Tạo chỉ mua được gần 1,26 triệu cổ phiếu trong tổng số 20 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 9/12/2021 đến 3/1/2022. Đại học Tân Tạo không công bố nguyên nhân không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký.

Sau giao dịch Đại học Tân Tạo nâng tổng số cổ phần ITA sở hữu lên hơn 127,1 triệu đơn vị (tỷ lệ 13,25%).

Trên thị trường có tổng số hơn 938 triệu cổ phiếu ITA được phép giao dịch trên HoSE, đây là một trong những cổ phiếu có thanh khoản lớn của thị trường chứng khoán với hàng chục triệu cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên. Bình quân 10 phiên giao dịch gần đây nhất có trên 18 triệu cổ phiếu khớp lệnh mỗi phiên.

Đại học Tân Tạo cũng đã liên tục mua vào lượng lớn cổ phiếu ITA trong giai đoạn cuối năm 2021. Giai đoạn từ 11/11 đến 3/12/2021 nhưng hết thời gian chỉ mua được hơn 11,5 triệu cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký là do điều kiện thị trường không phù hợp.

Còn trước đó, từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10/2021, Đại học Tân Tạo cũng đã hai lần 2 lần liên tiếp mua tổng cộng hơn 19,7 triệu cổ phiếu ITA. Như vậy, chỉ trong 1 tháng giao dịch, cổ đông lớn này đã gom thêm gần 30 triệu cổ phiếu ITA với cùng mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu.

Trên thị trường cổ phiếu ITA vẫn tăng mạnh, và đà tăng bị chững lại sau 4 phiên giảm điểm những ngày cuối năm 2021. Phiên giao dịch đầu tiên năm 2022 cổ phiếu ITA đóng cửa ở sắc xanh, vùng giá 17.300 đồng/cổ phiếu.