Hà Nội xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu giải ngân không đạt 90%

Hà Nội xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu giải ngân không đạt 90%

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh năm 2022 thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề của năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Các đơn vị, địa phương quyết tâm hoàn thành 22 chỉ tiêu kinh tế – xã hội và các chỉ tiêu về thu chi ngân sách, biên chế hành chính, sự nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế”.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị khẩn trương giao kế hoạch tới các đơn vị với tinh thần giao đủ, giao đúng và không thấp hơn các chỉ tiêu thành phố giao; đồng thời xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế của năm 2021 và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được giao…

Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai kịp thời, mạnh mẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ với 3 trụ cột chính (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và công thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác” để tiếp tục kiểm soát tình hình dịch bệnh là cơ sở để phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19; khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em theo các lứa tuổi và vắc xin do Bộ Y tế hướng dẫn, phân bổ làm cơ sở để tiếp tục tổ chức cho học sinh sớm được quay trở lại học trực tiếp.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường hiệu quả chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Ông Chu Ngọc Anh nêu, tại Kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa XVI vừa qua đã thông qua và quyết nghị kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 với tổng vốn 51.072 tỷ đồng, trong đó cấp thành phố 34.376 tỷ đồng; cấp huyện 16.696 tỷ đồng, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, khắc phục tồn tại hạn chế, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022.

“Thành phố sẽ xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức, của từng chủ đầu tư nếu tỷ lệ giải ngân không đạt tối thiểu 90%”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát, thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước; củng cố chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu…