6 cổ phiếu ngân hàng chính thức lọt rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 7

6 cổ phiếu ngân hàng chính thức lọt rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 7

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2021 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 2/8/2021. Hiện có nhiều quỹ ETF sử dụng các chỉ số do HoSE cung cấp làm tham chiếu như SSIAM VNFinLead, DCVFM VNDiamond ETF, DCVFM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF…với tổng quy mô danh mục trên 1 tỷ USD. Do đó, việc thay đổi thành phần các rổ chỉ số này sẽ có tác động không nhỏ tới biến động thị trường.

Với bộ chỉ số VNFinLead, HoSE đã tăng số lượng cổ phiếu trong rổ này từ con số 14 hiện tại lên 19 cổ phiếu. Trong đó, có 6 cổ phiếu được thêm mới là ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB. Ở chiều ngược lại, HCM đã bị loại khỏi rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu này.

6 cổ phiếu ngân hàng chính thức lọt rổ VNFinLead trong kỳ cơ cấu tháng 7 - Ảnh 1.