Dòng tiền cho vay bất động sản đang chậm lại

Dòng tiền cho vay bất động sản đang chậm lại

Theo số liệu từ Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản đang chậm lại, ước tính đến cuối tháng 6, mức tăng chỉ khoảng 5,5%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lý do chính khiến tín dụng vào bất động sản năm vừa qua tăng chậm là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các hoạt động đầu tư giảm mạnh.

Thậm chí, mức tăng kể trên còn thấp hơn đà tăng trưởng tín dụng bình quân cùng năm. Bên cạnh đó, đây là lĩnh vực mà cơ quan quản lý tiền tệ kiểm soát chặt chẽ về rủi ro.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực này đã có xu hướng chậm lại rõ rệt. Trong đó, tín dụng vào lĩnh vực bất động sản năm 2018 tăng khoảng 26,76%. Số này đã giảm dần trong các năm sau đó là 21% năm 2019 và 11,89% năm 2020.