CTD, VNM, CEO, PTI, NHH, TVS, TAR, HMH, DNP, TDG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTD, VNM, CEO, PTI, NHH, TVS, TAR, HMH, DNP, TDG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD): Ông Bolat Duisenov đã mua 570.000 cp (tỷ lệ 0,72%). Trước giao dịch ông Bolat không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 221.856.553 cp (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/1 đến 28/1/2022.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 19.728.800 cp (tỷ lệ 7,67%). Giao dịch thực hiện nagyf 24/12/2021.

Tổng Công ty Bảo hiểm bưu điện (PTI): Bà Hoàng Thị Minh Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7.950.000 cp (tỷ lệ 9,89%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PTI, bà Vũ Thị Thư, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7.950.000 cp (tỷ lệ 9,89%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2021.

CTCP Nhựa Hà Nội (NHH): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã bán 1,8 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 16.536.946 cp (tỷ lệ 45,38%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2021.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Wardhaven Vietnam Fund đã bán 623.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.415.031 cp (tỷ lệ 5,99%). Giao dịch thực hiện ngày 23/12/2021.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Ông Phạm Lê Khánh Hân, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 396.000 cp (tỷ lệ 0,86%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/1 đến 28/1/2022.

CTCP Hải Minh (HMH): CTCP Cánh đồng Xanh đã mua 1 triệu co, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.428.800 cp (tỷ lệ 18,9%). Giao dịch thực hiện từ 27/12 đến 28/12/2021.

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP): CTCP Chứng khoán Quốc gia đã mua 4,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.167.160 cp (tỷ lệ 5,65%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2021.

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): Ông Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đã mua 550.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.678.618 cp (tỷ lệ 10,01%). Giao dịch thực hiện từ 8/12/2021 đến 6/1/2022.