Giai đoạn 2 Thăng Long Central City tiếp tục được bán hết

Giai đoạn 2 Thăng Long Central City tiếp tục được bán hết

Hơn 2.000 khách hàng chen chân mong nhanh chóng “chốt hạ” được sản phẩm Thăng Long Central City. Hội trường càng tăng nhiệt khi đại diện Liên minh 5F chính thức công bố bảng giá dự án bởi tỷ lệ chọi lên đến 4:1 (tức là 4 khách hàng thì chỉ 1 người mua được sản phẩm). Trước đó, cuối năm 2020, giai đoạn 1 của dự án cũng hết hàng dù Liên minh 5F đã bổ sung thêm giỏ sản phẩm do khách hàng quá đông.

Giai đoạn 2 Thăng Long Central City tiếp tục được bán hết - Ảnh 1.